Fundowise | Diabetische retinopathie screening

Geen doorverwijzingen naar de tweede lijn

Geen onnodige doorverwijzingen naar 2e lijn


Fundus beoordeling door oogartsen (i.o). Bij twijfel, volledige spleetlamponderzoek binnen 1 week.

Hoge screenings percentages

Hoge screenings- percentages


Voorlichting bij elke controle (in meerdere talen). Actief oproepen van alle patienten. Meerdere locaties. Geen wachttijden

Een gepersonaliseerde risico-analyse

Gepersonaliseerde risico analyse


Nauwkeurige voorspelling van het optreden van diabetische retinopathie.

Gespecialiseerde fundus screening

Gespecialiseerde fundusscreeningdienst


Opgericht door oogartsen i.o. Efficiënte werkwijze. Lagere kosten

Waarom FundoWise?

Geen onnodige doorverwijzingen

De retina wordt gefotografeerd door deskundig personeel. Het beoordelen van de foto wordt uitsluitend gedaan door oogartsen (i.o.). Is het niet mogelijk om de foto te beoordelen (bijv door cataract) of bestaat er twijfel bij het beoordelen van de foto, dan krijgt de patiënt binnen 1 week een volledig oogheelkundig onderzoek bij ons op locatie. Het onnodig doorverwijzen van de patiënt naar de 2e lijn wordt hiermee geminimaliseerd.

Hoge screeningspercentages

Ongeveer 40% van de diabetes patiënten wordt niet regelmatig oogheelkundig gescreend volgens de landelijk richtlijnen. Het minimaliseren van de drempels en adequate voorlichting verhoogt de screeningspercentage. Wij geven voorlichting bij elk patiëntencontact (ook in eigen taal). De fundusfotografie vindt voornamelijk plaats bij de eigen huisarts. Onze vaste locaties hebben ruime openingstijden (s’ avonds en in het weekend).

Persoonlijke risico analyse

Met onze software zijn we in staat om bij een patiënt een voorspelling te doen over wanneer diabetische retinopathie zal optreden. Deze voorspelling gebruiken wij om hoog-risico patiënten actiever op te roepen voor een fundusfoto. Het doel is om ernstige diabetische retinopathie vroegtijdig op te sporen.

Gespecialiseerde fundusscreeningdienst

Onze dienst is mede opgericht door oogartsen (i.o.). Nieuwe ontwikkelingen binnen de oogheelkunde vinden daardoor sneller toegang in onze dienstverlening. Door onze efficiënte werkprocessen zijn wij in staat om de fundusbeoordeling tegen een lagere tarief aan te bieden